Տագնապային խանգարումների կոգնիտիվ-վարքաբանական թերապիա | Ուսուցում և թրեյնինգ | Harmand Hilfmann School of Professional Psychology
Տագնապային խանգարումների կոգնիտիվ-վարքաբանական թերապիա

Ծրագրի ընթացքում մասնակիցները գործնականում կյուրացնեն տագնապային խանգարումների կոգնիտիվ-վարքաբանական թերապիայի (Կոգնիտիվ թերապիա, Ռացիոնալ-էմոտիվ վարքային թերապիա, Կոգնիտիվ-կոնցեպտուալ թերապիա) հիմունքները, ինչպես նաև հիմնական տագնապային խանգարումների (Ընդհանրացված տագնապային խանգարում, Խուճապային խանգարում, Սպեցիֆիկ ֆոբիաներ, Սոցիոֆոբիա, Ագորաֆոբիա, Օբսեսիվ-կոմպուլսիվ խանգարում, Հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարում) հետ աշխատանքի կոգնիտիվ և վարքաբանական տեխնիկաները։

Ծրագրի շրջանակներում տագնապն ու տագնապային խանգարումները կքննարկվեն նաև անորոշության նկատմամբ անհանդուրժողականության հիմնադրույթի (Intolerance of Uncertainty) և ժամանակակից նեյրոկենսաբանության տեսանկյունից:

Ծրագիրը նախատեսված է հոգեկան առողջության ոլորտի մասնագետների և բարձր կուրսերի ուսանողների համար։

Ուշադրություն․ այս թրեյնինգային ծրագրի վկայականը համարվում է կուտակային՝ Հոգեթերապևտի եվրոպական վկայական (European Certificate of Psychotherapy - ECP) ստանալու համար։

Ծրագրի տևողությունը` 8 + 1 շաբաթ

Ծավալը` 12 մոդուլ (48 ժամ) + [անվճար] 1 մոդուլ (6 ժամ)

Հեղինակ և վարող` Արման Նորայրի Բեգոյան, հոգեբան, հոգեթերապևտ (Հոգեթերապևտի եվրոպական վկայական - ECP)

Արժեքը` 120'000 ՀՀ Դրամ:


Ծրագրի հակիրճ բովանդակությունը

ՇԱԲԱԹ 1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
 • ԿՎԹ տագնապային խանգարումների համար. ներածություն
 • ԿՎԹ արդյունավետության հետազոտությունները
 • Տագնապի նեյրոկոգնիտիվ մոդելը և ռիսկ-ռեսուրս մոդելը
 • Դեպքի կոգնիտիվ կոնցեպտուալիզացիան

ՇԱԲԱԹ 2. ԿՈԳՆԻՏԻՎ ԻՆՏԵՐՎԵՆՑԻԱՆԵՐ
 • Կոգնիտիվ ռեստրուկտուրավորում
 • Ռացիոնալ վիճարկում
 • Դեկատաստրոֆիզացիա և պրոբլեմի լուծում
 • Այլընտրանքային մեկնաբանություններ
 • Coping Cards

ՇԱԲԱԹ 3. ՎԱՐՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ԻՆՏԵՐՎԵՆՑԻԱՆԵՐ
 • Վարքային գիտափորձ
 • Էկսպոզիցիա (բոլոր տեսակները)

ՇԱԲԱԹ 4. ՏԱԳՆԱՊԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ, ՄԱՅՆԴՖՈՒԼՆԵՍ, ԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ
 • Որովայնային շնչառություն
 • Պրոգրեսիվ մկանային ռելաքսացիա
 • Մայնդֆուլնես (բոլոր տեսակները)
 • Թերապևտիկ հարաբերություններ
 • Սեսիայի և թերապիայի կառուցվածքը

ՇԱԲԱԹ 5. ԸՆԴՀԱՆՐԱՑՎԱԾ ՏԱԳՆԱՊԱՅԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ
 • ԸՏԽ դիագնոստիկ չափորոշիչները
 • ԸՏԽ կոգնիտիվ մոդելը
 • Անորոշության նկատմամբ անհանդուրժողականություն
 • Հարմարեցնելով ԿՎԹ-ն ԸՏԽ-ին
 • ԸՏԽ ԿՎԹ-ի առանձնահատկությունները
 • Կոգնիտիվ և վարքաբանական հիմնական ինտերվենցիաները ԸՏԽ համար

ՇԱԲԱԹ 6. ԽՈՒՃԱՊԱՅԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ
 • ԽԽ դիագնոստիկ չափորոշիչները
 • ԽԽ կոգնիտիվ մոդելը
 • Հարմարեցնելով ԿՎԹ-ն ԽԽ-ին
 • ԽԽ ԿՎԹ-ի առանձնահատկությունները
 • Կոգնիտիվ և վարքաբանական հիմնական ինտերվենցիաները ԽԽ համար

ՇԱԲԱԹ 7. ՍՈՑԻՈՖՈԲԻԱ (ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՏԱԳՆԱՊԱՅԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ)
 • Սոցիոֆոբիայի դիագնոստիկ չափորոշիչները
 • Սոցիոֆոբիայի կոգնիտիվ մոդելը
 • Հարմարեցնելով ԿՎԹ-ն սոցիոֆոբիային
 • Սոցիոֆոբիայի ԿՎԹ-ի առանձնահատկությունները
 • Կոգնիտիվ և վարքաբանական հիմնական ինտերվենցիաները սոցիոֆոբիայի համար

ՇԱԲԱԹ 8. ՕԲՍԵՍԻՎ-ԿՈՄՊՈՒԼՍԻՎ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ
 • ՕԿԽ դիագնոստիկ չափորոշիչները
 • ՕԿԽ կոգնիտիվ մոդելը
 • Հարմարեցնելով ԿՎԹ-ն ՕԿԽ-ին
 • ՕԿԽ ԿՎԹ-ի առանձնահատկությունները
 • Կոգնիտիվ և վարքաբանական հիմնական ինտերվենցիաները ՕԿԽ համար

ՇԱԲԱԹ 9. ՍՊԵՑԻՖԻԿ ՖՈԲԻԱՆԵՐ, ԱԳՈՐԱՖՈԲԻԱ ԵՎ ՀԵՏՏՐԱՎՄԱՏԻԿ ՍԹՐԵՍԱՅԻՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ
 • Սպեցիֆիկ ֆոբիաների դիագնոստիկ չափորոշիչներն ու կոգնիտիվ-վարքաբանական ինտերվենցիաները
 • Ագորաֆոբիայի դիագնոստիկ չափորոշիչներն ու ԿՎԹ առանձնահատկությունները
 • ՀՏՍԽ դիագնոստիկ չափորոշիչներն ու ԿՎԹ հիմնական տեխնիկաները


Գրականություն


ներբեռնել տպելու տարբերակը
©Hilfmann, LLC, Yerevan, Armenia || Created by SEEA: Web Development and Web Design