Գիտություն | Harmand Hilfmann School of Professional Psychology
Հետազոտական նախագծեր
Դպրոցի հետազոտությունների հիմնական ոլորտներն են` տագնապային խանգարումները, օբսեսիվ-կոմպուլսիվ խանգարումները, կորուստ և դեպրեսիա, հոգեցնցում և հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումը, ախտաբանական խաղամոլությունը, մարմնի պատկերի խանգարումները (դիսմորֆոֆոբիա), հոգեթերապևտիկ հաղորդակցումը և այլն:
©Hilfmann, LLC, Yerevan, Armenia || Created by SEEA: Web Development and Web Design