Գնացուցակ | "Հիլֆմանն" հոգեբանական ծառայություն
Հոգեբանական խորհրդատվություն և հոգեթերապիա 1
առցանց | հայերեն | գլխավոր մասնագետի մոտ || 1 սեսիայի (45-60 րոպե) արժեքը՝ 15'000 ֏

Ծառայությունն իրականացվում է անհատական և զույգերի ձևաչափերով։ Իմանալ ավելին>>>
Հոգեբանական խորհրդատվություն և հոգեթերապիա 2
առցանց | հայերեն || 1 սեսիայի (45-60 րոպե) արժեքը՝ 10'000 ֏

Ծառայությունն իրականացվում է անհատական և զույգերի ձևաչափերով։ Իմանալ ավելին>>>
Հոգեբանական խորհրդատվություն և հոգեթերապիա 3
առցանց | ռուսերեն և անգլերեն | գլխավոր մասնագետի մոտ || 1 սեսիայի (45-60 րոպե) արժեքը՝ 25'000 ֏

Ծառայությունն իրականացվում է անհատական և զույգերի ձևաչափերով։ Իմանալ ավելին>>>
Հոգեբանական խորհրդատվություն և հոգեթերապիա 4
առցանց | ռուսերեն և անգլերեն || 1 սեսիայի (45-60 րոպե) արժեքը՝ 20'000 ֏

Ծառայությունն իրականացվում է անհատական և զույգերի ձևաչափերով։ Իմանալ ավելին>>>
Հոգեբանական գնահատում և թեստավորում 1
առցանց | հայերեն | գլխավոր մասնագետի մոտ || 1 սեսիայի (45-60 րոպե) արժեքը՝ 15'000 ֏

Ծառայությունը ենթադրում է կարիքների գնահատում և ախտորոշում․ իրականացվում է անհատական և մանկական ձևաչափերով։ Իմանալ ավելին>>>
Հոգեբանական գնահատում և թեստավորում 2
առցանց | հայերեն || 1 սեսիայի (45-60 րոպե) արժեքը՝ 10'000 ֏

Ծառայությունը ենթադրում է կարիքների գնահատում և ախտորոշում․ իրականացվում է անհատական և մանկական ձևաչափերով։ Իմանալ ավելին>>>
Հոգեբանական գնահատում և թեստավորում 3
առցանց | ռուսերեն և անգլերեն | գլխավոր մասնագետի մոտ || 1 սեսիայի (45-60 րոպե) արժեքը՝ 25'000 ֏

Ծառայությունը ենթադրում է կարիքների գնահատում և ախտորոշում․ իրականացվում է անհատական և մանկական ձևաչափերով։ Իմանալ ավելին>>>
Հոգեբանական գնահատում և թեստավորում 4
առցանց | ռուսերեն և անգլերեն || 1 սեսիայի (45-60 րոպե) արժեքը՝ 20'000 ֏

Ծառայությունը ենթադրում է կարիքների գնահատում և ախտորոշում․ իրականացվում է անհատական և մանկական ձևաչափերով։ Իմանալ ավելին>>>
Սուպերվիզիա 1
առցանց | հայերեն | գլխավոր մասնագետի մոտ || 1 սեսիայի (45-60 րոպե) արժեքը՝ 15'000 ֏

Ծառայությունն իրականացվում է միայն անհատական ձևաչափով։ Իմանալ ավելին>>>
Սուպերվիզիա 2
առցանց | հայերեն || 1 սեսիայի (45-60 րոպե) արժեքը՝ 10'000 ֏

Ծառայությունն իրականացվում է միայն անհատական ձևաչափով։ Իմանալ ավելին>>>
Սուպերվիզիա 3
առցանց | ռուսերեն և անգլերեն | գլխավոր մասնագետի մոտ || 1 սեսիայի (45-60 րոպե) արժեքը՝ 25'000 ֏

Ծառայությունն իրականացվում է միայն անհատական ձևաչափով։
Իմանալ ավելին>>>
Սուպերվիզիա 4
առցանց | ռուսերեն և անգլերեն || 1 սեսիայի (45-60 րոպե) արժեքը՝ 20'000 ֏

Ծառայությունն իրականացվում է միայն անհատական ձևաչափով։
Իմանալ ավելին>>>


Վերադարձի քաղաքականություն

Ծառայությունների դիմաց առցանց վճարված գումարը ենթակա է վերադարձման՝
  • միայն բանկային փոխանցման եղանակով,
  • ամբողջությամբ՝ հանած հարկերն (գումարի 5%-ը) ու բանկային ծառայությունների վճարը (կախված սպասարկող բանկի ընթացիկ սակագներից և գործարքի տեսակից),
  • վճարումն առցանց իրականացնելուց անմիջապես հետո 24 ժամվա ընթացքում և մինչ համապատասխան ծառայությունների մատուցման մեկնարկը առնվազն 24 ժամ առաջ՝ դիմելու և անձը հաստատող համապատասխան տեղեկություններ և փաստաթղթեր տրամադրելու դեպքում։

Հարցերի դեպքում և լրացուցիչ տեղեկությունների համար կարող եք գրել կամ զանգահարել մեր հիմնական կոնտակտներով:
©Hilfmann, LLC, Yerevan, Armenia || Created by SEEA: Web Development and Web Design